Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Charakterystyka specjalności:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212. Studia na specjalności ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w ramach kierunku Ekonomia są w szczególności skierowane do osób zamierzających pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w swoich zakładach pracy, przedsiębiorstwach czy jednostkach administracji publicznej. A także dla osób, które już zajmują się ochroną danych osobowych, dla pracowników i pracodawców którzy maja do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych i informacji niejawnych. Koncepcja specjalności powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO - obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018r.)?

Wybrane przedmioty:
  • Podstawy teoretyczne bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie i administracji
  • Systemy bezpieczeństwa informacji
  • Prawne regulacje ochrony danych osobowych
  • Krajowy organ ochrony danych osobowych – zadania i uprawnienia
  • Standaryzacja procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w organizacji – modele zarządzania
  • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki
  • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – warsztaty
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent po ukończeniu specjalizacji będzie mógł pojąć pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej w innych organizacjach integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.