Manager BHP - zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Charakterystyka specjalności:

Specjalność menedżera BHP w ramach kierunku Ekonomia jest ściśle związana z rynkiem pracy. Stały rozwój gospodarczy naszego regionu, zgodnie z wymogami UE, zmusza pracodawców do zatrudnienia specjalistów z dziedziny BHP. Dzięki wiedzy zdobytej podczas trwania nauki absolwent będzie mógł w przyszłości zawodowo zajmować się prowadzeniem kontroli pracy oraz analizowaniem zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych,  a także organizować i prowadzić specjalistyczne szkolenia bhp. Student będzie potrafił stosować zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy oraz diagnozować zagrożenia i ryzyko zawodowe.  Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi, dbać o bezpieczeństwo procesów technologicznych i strzec przepisów z zakresu BHP.?

Wybrane przedmioty:
  • czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  • ochrona środowiska
  • organizacja i metodyka szkoleń w zakresie bhp
  • pierwsza pomoc powypadkowa
  • regulacje prawne z zakresu bhp
  • ryzyko zawodowe
  • system zarządzania bezpieczeństwem pracy
  • wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy
  • zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy  w systemach logistycznych
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jako wysokiej klasy specjaliści z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych, mają szansę na znalezienie zatrudnienia w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych, w charakterze doradcy i administratora systemów BHP, w szkoleniach, czy w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.