Socjologia

SOCJOLOGIA - NAUKA NAUK

trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia), tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Samorządność
i problemy społeczne

  Zarządzanie zasobami ludzkimi   Resocjalizacja   Bezpieczeństwo wewnętrzne
i problemy społeczne

Socjologia od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe, a absolwenci poszczególnych specjalności łatwiej znajdują atrakcyjną pracę.

Przedmiotem zainteresowań socjologa jest otoczenie społeczne człowieka, relacje zachodzące pomiędzy ludźmi, grupami społecznymi, począwszy od stosunków sąsiedzkich po organizacje międzynarodowe.

Osoby studiujące na kierunku socjologia otrzymają szeroki zakres, zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy społecznej, pozwalającej dostrzegać i rozumieć przemiany życia społecznego, odróżniać fakty społeczne od innych rodzajów zjawisk i jednocześnie umieć je analizować.

Posiadacze dyplomu socjologa będą przygotowani do prowadzenia samodzielnej pracy analitycznej zarówno w sferze procesów społecznych, politycznych jak i rynkowych. Będą mogli uczestniczyć w działaniach struktur administracyjnych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz państwa, pracować w instytucjach zajmujących się szeroko określoną polityką społeczną, instytucjach badań i analiz społecznych, mass mediach, przedsiębiorstwach, strukturach związków zawodowych, a także w organizacjach pozarządowych.

SPECJALNOŚCI:

Na drugim roku studiów, student wybiera jeden z czterech specjalności:

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  • SAMORZĄDNOŚĆ I PROBLEMY SPOŁECZNE
  • RESOCJALIZACJA
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PROBLEMY SPOŁECZNE

 PRAKTYKA ZAWODOWA

Większość zajęć ma charakter warsztatowy.
Umożliwiamy studentom odbycie praktyk w instytucjach i organizacjach samorządowych oraz państwowych, ośrodkach badania opinii publicznej, a także organizacjach pozarządowych

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.