Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Nowość!
Charakterystyka studiów:

Słuchacze studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nabędą  praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych, a także odbędą szkolenie z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy. Studia są skierowane do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści - praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjologia, socjoterapia. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
 • Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
 • Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Psychopedagogika  niedostosowania społecznego
 • Współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • Specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne
 • Elementy terapii pedagogicznej
 • Elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • Trening twórczości
 • Zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Podstawy profilaktyki
 • Budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: dwa semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz, dwa razy w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.