Pedagogika specjalna

Nowość!
Charakterystyka studiów:

Celem Studiów Podyplomowych Pedagogika specjalna  jest przygotowanie słuchaczy  do pracy w charakterze  pedagoga specjalnego w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi, przedszkolna integracyjne, szkoły ogólnodostępne i z oddziałami integracyjnymi itp.

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika mają charakter kwalifikacyjny.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Doświadczeni eksperci - praktycy, pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej?
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • Dydaktyka specjalna
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi – słuch, wzrok
 • Wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością sprężoną
 • Podstawy resocjalizacji
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • Wspomaganie i rewalidacja osób z dysfunkcją ruchu
 • Podstawy pedagogiki leczniczej
 • Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
 • Praca z uczniem zdolnym
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: dwa semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa 1 – 2 zjazdy w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.