Informacje ogólne

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Rektor KPSW - prof. dr hab. Marcin Pliński

Prorektor ds. Kształcenia - dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW

Dziekan Wydziału Społeczno-Przyrodniczego - dr Beata Dudzińska-Huczuk

Kanclerz - mgr Rafał Gierszewski

 

Uczelnia zlokalizowana jest w powiatowym mieście Wejherowie, położonym poza wielką aglomeracją trójmiejską, co nadaje jej regionalny charakter.

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej prowadzimy wyższe studia zawodowe (studia I-ego stopnia), a nasi absolwenci otrzymują tytuł zawodowy „licencjat".

W ramach Wydziału Społeczno-Przyrodniczego, kształcimy na następujących kierunkach:

  • SOCJOLOGII (od 2003)
  • ZARZĄDZANIU (od 2004 do 2012)
  • PIELĘGNIARSTWIE (od 2005 do 2015)
  • OCHRONIE ŚRODOWISKA (od 2006 do 2015)
  • EKONOMII (od 2011 do 2019)

Trzyletnie studia zawodowe są realizowane w trybie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). W edukacyjnej ofercie Uczelni znajdują się ponad to: pomostowe studia pielęgniarskie oraz szeroka gama studiów podyplomowych. Ukończenie wyższych studiów zawodowych pozwala na kontynuowanie kształcenia na MSU ( 2 letnich magisterskich studiach uzupełniających) lub studiach podyplomowych w dowolnej uczelni. Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna oraz rozbudowany system stypendialny.

W latach 2008 - 2012 nasza Uczelnia była wizytowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego .

Państwowa Komisja Akredytacyjna po zweryfikowaniu jakości kształcenia na kierunkach socjologia, pielęgniarstwo oraz ochrona środowiska wydała ocenę pozytywną (patrz: Dokumenty)

Również Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, przyznając certyfikat do 2015 roku .

Warto też dodać, że Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie w 2012 roku po raz kolejny brała udział w rankingu "Rzeczypospolitej" i "Perspektyw" gdzie uplasowała się na 10 miejscu wśród najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich.

Kolejny już rok otrzymujemy certyfikat „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra uczelnia – dobra praca”, potwierdzające, że nasza Uczelnia, działając w oparciu o silne podstawy prawne i posiadając odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia dobre warunki studiowania i tworzy swoim absolwentom perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej.

W wyniku porozumienia co do wspólnoty celów takich jak: dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy Kaszub i Pomorza oraz wzrost poziomu wykształcenia i rozwój kultury, nawiązaliśmy współpracę ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim .

Ponad to, w ramach działalności naukowej organizujemy corocznie Olimpiadę Naukową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, której laureatom zapewniamy bezpłatne studiowanie na wybranym kierunku w naszej Uczelni.

Od siedmiu już lat razem tworzymy naszą Bibliotekę. Jest to specjalistyczna biblioteka naukowa, gromadząca zbiory z zakresu prowadzonych kierunków studiów, odpowiadająca potrzebom naukowym i dydaktycznym Uczelni. Księgozbiór liczy ponad 4,5 tys. woluminów, a jego liczba systematycznie wzrasta. Największą wagę przywiązujemy do nabywania literatury zalecanej przez wykładowców. W bibliotece dostępne są również (wyłącznie do wglądu) prace dyplomowe naszych absolwentów.

Obecnie na naszej uczelni studiuje blisko tysiąc studentów na studiach I-ego stopnia oraz studiach podyplomowych. Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach II-ego stopnia w uczelniach trójmiejskich.

NASZE MIASTO:

WEJHEROWO ( kaszb. Wejrowò lub Nowé Miasto, niem. Neustadt in Westpreussen, dawniej Weihersfrey), - jest 47 tysięcznym miastem, siedzibą powiatu wejherowskiego i gminy Wejherowo .

Malowniczo usytuowane w północnej części województwa pomorskiego , w Pradolinie Łeby i Redy oraz na skraju Wysoczyzny Żarnowieckiej i Pojezierza Kaszubskiego, nad Redą i jej prawym dopływem Cedronem, między Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, posiada doskonałe walory turystyczne. Wchodzi w skład - obok Redy i Rumi - Małego Trójmiasta Kaszubskiego , jest również częścią aglomeracji gdańskiej .

Stanowi dogodny węzeł komunikacyjny, zarówno kolejowy jak i autobusowy . Leży w odległości 43 km od Gdańska, 23 km od Gdyni i 90 km od Słupska, przy drodze krajowej nr 6 i na trasie kolejowej Gdańsk - Słupsk - Szczecin.

Najciekawsze zabytki to Zespół Kalwarii Wejherowskiej (fundacji wojewody J.Weyhera i opata A.Kęsowskiego): 26 manierystycznych i barokowych kaplic (1649-1655, częściowo przebudowanych na przełomie XVIII i XIX w.).

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.