Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska” kierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem, w tym eksperci z kancelarii prawnych, urzędnicy sektora ochrony środowiska oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Główne pojęcia i zasady ochrony środowiska
 • Pozwolenia zintegrowane
 • System zarządzania środowiskiem
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Polsce
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej
 • Prawo emisyjne
 • Prawo odpadowe
 • Gospodarka odpadami i opakowaniami
 
 • Środki prawnofinansowe ochrony środowiska
 • Organy ochrony środowiska
 • Rodzaje pozwoleń na korzystanie ze środowiska
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udział społeczeństwa w ochronie środowiska
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.