Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z zarzadzaniem nieruchomościami.

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwenci studiów „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z zarzadzaniem nieruchomościami”,  będą  gotowi do podjęcia pracy w podmiotach zarządzających nieruchomościami, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni praktycy – pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Moduły programowe: 
 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Podstawy wiedzy technicznej
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami 
 • Zarządca Nieruchomości
 • Umiejętności interdyscyplinarne
 • Praktyka zawodowa 
   
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.