Logopedia

Charakterystyka studiów:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, nadają uprawnienia logopedy i mają charakter interdyscyplinarny.

Absolwenci mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach (także szkołach i przedszkolach specjalnych), gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi) oraz praktycy, pracownicy gabinetów logopedycznych. 

Wybrane przedmioty: 
 • Medyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Pedagogiczne podstawy logopedii
 • Lingwistyczne podstawy logopedii
 • Dysleksja, dysgrafia i dysortografia
 • Opóźniony rozwój mow
 
 • Jąkanie
 • Surdologopedia
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy
 • Emisja głosu, dykcji i artykulacji
 • Zaburzenia głosu i oddychania
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w czterech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
 • w 20 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 4 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.