Gerontopedagogika

Charakterystyka studiów:

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z ludźmi starzejącymi się. Podczas studiów słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do pracy i opieki nad osobami starszymi.

Absolwenci posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z ludźmi starszymi.  Mogą podjąć pracę w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach readaptacji, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak psychologia, pedagogika, zarządzanie, andragogika, demografia, socjoterapia  oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Podstawy gerontopedagogiki
 • Andragogika
 • Metodyka organizacji czasu wolnego człowieka dorosłego
 • Planowanie samorozwoju człowieka dorosłego
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka nad osobą starszą
 • Praktyka zawodowa 
   
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.