Edukacja dla bezpieczeństwa

Charakterystyka studiów:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z zapisami podstawy programowej.

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz dydaktyki przedmiotu.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich bezpieczeństwo, obronność, psychologia, pedagogika, socjologia i prawo.

Wybrane przedmioty: 
 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
 • Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ratownictwo
 • Służba wojskowa 
 
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Problematyka uzależnień
 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Psychologia rozwojowa i osobowości 
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej 
 
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
 • Ochrona ludności i obrona cywilna 
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2  semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.