Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Startujemy 26 października! 
Charakterystyka studiów:

Absolwent studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”  opanuje zarówno klasyczny warsztat pracy biblioteki, jak też wykorzystywać bazy danych na różnych nośnikach (druk, CD/DVD, online), organizować dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (m.in. książek i czasopism online, baz pełnotekstowych) w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Sowa, MOL itp.).

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:
 • Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów – praktycy i teoretycy oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
 • Laboratorium metodyczne bibliotekarza
 • Zarządzanie informacją naukową
 • Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów
 • Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece 
 
 • Zastosowanie komputerów w pracy biblioteki
 • Biblioterapia rozwojowa
 • Marketing w bibliotece
 • Konwersatorium z literatury współczesnej, w tym z literatury dla dzieci i młodzieży
 • Praktyka w bibliotece
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3  semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.