Bezpieczeństwo i higiena pracy

Charakterystyka studiów:

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub pracujących w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP. Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz nabycie umiejętności szkoleń w zakresie BHP.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są przez kadrę doświadczonych szkoleniowców z dziedziny BHP, ratownictwa, ochrony środowiska, budownictwa, prawa, ekonomii, zarządzania i psychologii.

Wybrane przedmioty: 
 • Organizacja i metody pracy służb bhp
 • Pierwsza pomoc i ratownictwo
 • Czynniki środowiska pracy. Choroby zawodowe i para-zawodowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy
 • Ergonomia w środowisku pracy
 • Ochrona środowiska naturalnego, ochrona przeciwpożarowa
 • Zagrożenia - wypadki, awarie, katastrofy (diagnostyka i postępowanie)
 
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Konwencje i dyrektywy dotyczące BHP
 • Prawna ochrona pracy w Polsce i UE
 • Elementy psychologii pracy
 • Stanowiska i procesy pracy w różnych gałęziach przemysłu
 • Fizjologia i higiena pracy z elementami toksykologii
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2  semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.