Administracja publiczna - prawo i zarządzanie

 
Charakterystyka studiów:

W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji – na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

Słuchacze studiów podyplomowych „Administracja publiczna  - prawo i zarządzanie”,  zapoznają się także z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie administracyjnym, formami działania administracji, zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych.

Studia zawierają  także przedmioty dotyczące zarządzania i kierowania w administracji publicznej.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak prawo, administracja, etyka,  zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Podstawy prawa 
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Planowanie, budżetowanie i analiza ekonomiczna jednostki administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
 • Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej
 • Projekty UE w jednostkach administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Etyka w administracji
 • Techniki komunikowania i mediacji
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2  semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 797 533 879

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.