Kadra

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje kształcenie na  kierunkach: socjologia  i ekonomia. Na każdym kierunku realizowany jest autorski program dydaktyczny zgodny z wymogami ministerstwa i zaakceptowany przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Oferujemy również szeroką gamę studiów podyplomowych. Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna.

KADRA DYDAKTYCZNA

SOCJOLOGIA

Dr hab. Janusz Erenc, prof. KPSW - Doktor habilitowany socjologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1999-2004 dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, członek kilku towarzystw naukowych w kraju i zagranicą.

Obok dr hab. Janusza Erenca, prof. KPSW, w skład podstawowej kadry Katedry Socjologii wchodzą:
 • prof. dr hab. Kazimierz Sopuch (socjologia kultury, socjologia religii)
 • prof. dr hab. ks. Janusz Balicki (demografia społeczna)
 • dr Janusz Iskierski, prof. KPSW (socjologia regionalna)
 • dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW (psychologia społeczna, socjologia patologii społecznych)
 • dr Ewa Kownacka (socjologia etniczności)
 • dr Lesław Michałowski (socjologia miasta)
 • dr Gabriela Lisius (finanse samorządowe)
Ponadto stałą współpracę z Uczelnią zadeklarowali:
 • prof. dr hab. ks. Henryk Skorowski (socjologia etniczności)
 • prof. dr hab. Edmund Wittbrodt (integracja europejska)
 • prof. dr hab. Aurelia Polańska (nauki ekonomiczne)
 • prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (filozofia, etyka)
 • dr Tomasz Sowiński (prawo i instytucje Unii Europejskiej)
 • dr Zbigniew Mańkowski (zagadnienia rozwoju regionalnego)
 • dr ks. Leszek Jażdżewski (społeczność lokalna)
 • dr Paweł Petasz (encyklopedia prawa, prawo karne)
 • mgr Iweta Baranowska (socjologia mikrostruktur)
 • mgr Justyna Nesterowicz-Wyborska (metody badań socjologicznych)

EKONOMIA

W skład kadry na kierunku Ekonomia wchodzą:
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha (makroekonomia, polityka regionalna, planowanie przestrzenne, współpraca bałtycka);
 • dr Krzysztof Sarnowski (mikroekonomia, rynek finansowy);
 • dr Violetta Skrodzka (rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami banków, zarządzanie finansami przedsiębiorstw);
 • dr Edyta Spodarczyk (marketing, marketing MSP);
 • dr Magdalena Klopott (zarządzanie ryzykiem, transport międzynarodowy, ekologistyka, ubezpieczenia);
 • dr Aldona Blaszkiewicz (organizacja MSP, analiza ekonomiczna);
 • dr Katarzyna Szelągowska - Rudzka (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie)
Ponadto współpracę w realizacji programu dydaktycznego zadeklarowali:

 

 • prof. dr med. Juliusz Tokarski -  (specjalista z fizjologii, szczególnie fizjologii stresu)
 • prof. dr hab. Jerzy Bolałek - (specjalista z zakresu oceanologii, ochrony środowiska morskiego, hydrochemii oraz chemii osadów)
 • prof. dr hab. Marcin Pliński (ekologia środowiskowa)
 • prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska -  (rynki kapitałowe, inwestycje)
 • prof. dr hab. med. Zbigniew Korolkiewicz (farmakologia kliniczna)
 • prof. dr hab. Kazimierz Konkol (kardiologia)
 • prof. dr hab. Wojciech Bogusławski (geriatria)
 • prof. dr hab. Zbigniew Jankowski (patomorfologia, medycyna sądowa)
 • prof. dr hab. Józef Nieradko (mikrobiologia)
 • prof. dr hab. Antoni Rokicki (parazytologia)
 • prof. dr hab. Jerzy Sell (genetyka)
 • prof. dr hab. Edward Skorkowski (biochemia)
 • prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec (biochemia z mikrobiologią)
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (chemia środowiskowa)
 • dr med. Renata Hebel (neurologia)
 • dr hab. Andrzej Borman (neurobiologia)
 • dr med. Janusz Szeluga (psychiatria)
 • dr med. Ada Dubaniewicz (anatomia, interna)
 • dr med. Jolanta Hreczecha (anatomia)
 • dr med. Barbara Sarankiewicz-Konopka (dermatologia)
 • dr med. Andrzej Zieleniewski (anestezjologia,organizacja ochrony zdrowia)
 • dr med. Mieczysław Witzling (chirurgia)
 • dr med. Krzysztof Maciejewski (położnictwo i ginekologia)
 • dr med. Wojciech Piotrowicz (anestezjologia)
 • dr med. Tomasz Buss (opieka paliatywna)
 • dr med. Janusz Szeluga (psychiatria)
 • dr Elżbieta Grygorowicz (ratownictwo medyczne)
 • dr Wojciech Glac (neurobiologia)
 • dr Beata Dudzińska-Huczuk (ochrona atmosfery)
 • dr Irena Bojanowska (chemia fizyczna, ochrona środowiska)
 • dr Dorota Burska (chemia środowiska)
 • dr Tomasz Olszewski (ekologia, systematyka roślin)
 • dr Wojciech Portalski (geograf-spec.: agroturystyka)
 • dr Anna Sternicka ( nauki przyrodnicze)
 • dr Katarzyna Bradtke (geograficzne systemy informacyjne)
 • dr Diana Trzcińska (prawo)
 • dr Marek Fota (filozofia, etyka)
 • dr Justyna Zawadzka (zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • lek. med. Bożena Czepułkowska (pediatria)
 • lek. med. Małgorzata Kseniak (zdrowie publiczne)
 • lek med. Tomasz Damaszke (radiologia)
 • mgr Blandyna Łuba (podstawowa opieka zdrowotna)
 • mgr Beata Wieczorek-Wójcik (epidemiologia)
 • mgr Janina Holajn (pielęgniarstwo internistyczne)
 • mgr Mieczysława Bieniasz (pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne)
 • mgr Piotr Holajn (pielęgniarstwo)
 • dr Anna Toruńska (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Agata Błaszczyk (biochemia z mikrobiologią)
 • mgr Michał Machnikowski (ocena oddziaływania na środowisko)
 • mgr Damian Gajda (organizacja i zarządzanie)
 • mgr Michał Witkiewicz (ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym)

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.