Zarządzanie logistyczne

Charakterystyka studiów:

Studia adresowane są zarówno do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych ze sferą logistyczną firm jak i do tych, którzy pragną zdobyć podstawowe wiadomości  i umiejętności z logistyki i zarządzania logistycznego. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Zajęcia prowadzą  wykładowcy dysponujący dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Transport krajowy i międzynarodowy – prawo transportowe
 • Transport towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Dokumenty transportowo – spedycyjne
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Inspekcja Transportu Drogowego – uprawnienia i obowiązki kontrolne
 • Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie logistycznym
 • Centra logistyczne w procesie kształtowania łańcucha dostaw
 • Proces konstruowania logistycznego łańcucha dostaw
 • Logistyka magazynowa
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Transport multimodalny w planowaniu logistycznym
 • Logistyka celna – planowanie i obsługa przewóz międzynarodowych
 • Budowanie satysfakcji klienta firmy branży Logistyka
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: dwa semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.