Zarządzanie oświatą - manager oświaty

 
Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Zarzadzanie oświatą – manager oświaty są dedykowane dla potencjalnego kandydata aspirującego do stanowiska  kierowniczego - dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1597 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści - praktycy z takich dziedzin jak prawo, psychologia,  zarządzanie, marketing . Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Prawo oświatowe
 • Organizacja i kierowanie w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny
 • Psychologia kierowania
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • Zagadnienia prawa gospodarczego, finanse szkolne
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Techniki pracy menedżera oświaty
 • Promocja placówki edukacyjnej
 • Mediacje i negocjacje
 • Audyt wewnętrzny placówki oświatowej
 • Informatyka  w zarządzaniu szkołą
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.