Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

 
Charakterystyka studiów:

Słuchacz studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.  W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin. 

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Kadra dydaktyczna:

Doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • dydaktyka ogólna
 • warsztat umiejętności pedagoga
 • pedagogika ogólna
 • teoria wychowania
 • pedagogika społeczna
 • edukacja regionalna
 • edukacja muzealna
 • charakterystyka metod i form nauczania
 • aktywizacja procesu kształcenia
 • drama jako metoda pracy z uczniem
 • psychodydaktyka twórczości
 
 • ocenianie osiągnięć uczniów
 • laboratorium metodyczne
 • emisja głosu
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia społeczna
 • psychologia kliniczna dziecka
 • dydaktyka ogólna
 • planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa raz – dwa razy w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.