Opłaty

                                                                                                           

OPŁATY ZA STUDIA w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat jest jednakowa dla stacjonarnego i niestacjonarnego trybu studiów

 

WPISOWE

 Promocja - wpisowe  0 zł ! 

 

OPŁATY W RATACH

Dla Państwa wygody ustanowiliśmy możliwość opłaty czesnego w ratach. W chwili składania dokumentów należy zadeklarować w ilu ratach będzie opłacane czesne. Szczegółowe informacje o zasadach opłat ratalnych można uzyskać w Dziekanacie Uczelni.

 

SOCJOLOGIA (6 semestrów)

  • 350 zł  -  opłata miesięczna w 12 ratach, płatna do 8 dnia każdego miesiąca.
  • 1 990 zł - opłata za semestr, płatna do 8 października za semestr zimowy i do 8 marca za semestr letni;

EKONOMIA (6 semestrów)

  • 350 zł  -  opłata miesięczna w 12 ratach, płatna do 8 dnia każdego miesiąca.
  • 1 990 zł - opłata za semestr, płatna do 8 października za semestr zimowy i do 8 marca za semestr letni;

Uwaga! Konieczne jest pisemne zadeklarowanie sposobu opłacania studiów przy składaniu dokumentów. Każda późniejsza zmiana deklaracji wymaga formy pisemnej.

 

Regulamin zniżek na rok akademicki 2019/2020

1.Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza następujące bonifikaty:

a.Bonifikata "Ekipa z pracy"
Bonifikata w wysokości 10 % dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.
b.Bonifikata "Rodzinna"
Bonifikata w wysokości 15 %  dla osób, których członek rodziny tj. ojciec matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest  już studentem studiów I-go stopnia w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.
c.Bonifikata "Służby Mundurowe"
Bonifikata w wysokości 10 % dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne.
d.Bonifikata "Wolontariusz"
Bonifikata w wysokości 10 %  dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.
e.Bonifikata "Sportowiec"
Bonifikata w wysokości  10 %  dla członków klubów sportowych.

2.Wszystkie  bonifikaty dotyczą czesnego w I roku studiów.
3.Bonifikaty się nie łączą.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.