Opłaty

                                                                                                           

OPŁATY ZA STUDIA w roku akademickim 2018/2019

Wysokość opłat jest jednakowa dla stacjonarnego i niestacjonarnego trybu studiów

 

WPISOWE

Opłatę wpisową należy wnieść przed złożeniem dokumentów. 

 Promocja do 30 czerwca 2018 wpisowe  300 zł   100 zł

KONTO KPSW WEJHEROWO ALIOR BANK SA 49 2490 0005 0000 4530 1645 3213

 

OPŁATY W RATACH

Dla Państwa wygody ustanowiliśmy możliwość opłaty czesnego w ratach. W chwili składania dokumentów należy zadeklarować w ilu ratach będzie opłacane czesne. Szczegółowe informacje o zasadach opłat ratalnych można uzyskać w Dziekanacie Uczelni.

 

SOCJOLOGIA (6 semestrów)

  • 1 990 zł - opłata za semestr, płatna do 8 października za semestr zimowy i do 8 marca za semestr letni;
  •  420 zł  -  opłata miesięczna w 10 ratach, płatna do 8 dnia każdego miesiąca od października do lipca.

EKONOMIA (6 semestrów)

  • 1 990 zł - opłata za semestr, płatna do 8 października za semestr zimowy i do 8 marca za semestr letni;
  •  420 zł  -  opłata miesięczna w 10 ratach, płatna do 8 dnia każdego miesiąca od października do lipca.

Uwaga! Konieczne jest pisemne zadeklarowanie sposobu opłacania studiów przy składaniu dokumentów. Każda późniejsza zmiana deklaracji wymaga formy pisemnej.

 

Regulamin zniżek na rok akademicki 2018/2019

1.Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza następujące bonifikaty:

a.Bonifikata "Ekipa z pracy"
Bonifikata w wysokości 10 % dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.
b.Bonifikata "Rodzinna"
Bonifikata w wysokości 15 %  dla osób, których członek rodziny tj. ojciec matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest  już studentem studiów I-go stopnia.
c.Bonifikata "Służby Mundurowe"
Bonifikata w wysokości 10 % dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne.
d.Bonifikata "Wolontariusz"
Bonifikata w wysokości 10 %  dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.
e.Bonifikata "Sportowiec"
Bonifikata w wysokości  10 %  dla członków klubów sportowych.

2.Wszystkie  bonifikaty dotyczą czesnego w I roku studiów.
3.Bonifikaty się nie łączą.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.