Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji

Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach:

Technik logistyk (333107)

Technik spedytor (333108)

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

A28 – organizacja i nadzorowanie transportu

A29 – obsługa klientów i kontrahentów

A30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A31 – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A32 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

W programie uwzględniono oddzielny moduł dydaktyczny w liczbie 60. godzin zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). W okresie studiów słuchacze odbywają praktykę w liczbie 60 godzin.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Program studiów

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

A28 – organizacja i nadzorowanie transportu

A29 – obsługa klientów i kontrahentów

A30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A31 – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A32 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

W programie uwzględniono oddzielny moduł dydaktyczny w liczbie 60. godzin zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). W okresie studiów słuchacze odbywają praktykę w liczbie 60. godzin.

Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • w trzech ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
  • w 15 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
  • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Forma zjazdów : forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.