Doradztwo Zawodowe i Coaching

 
Charakterystyka studiów:

Studia skierowane są do osób mających potrzebę wspierania innych w rozwoju: trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, rodziców. Adresujemy je do tych, którzy prowadzą innych przez zmiany: menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników; trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz.  279 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści - praktycy z takich dziedzin jak szkolenia, doradztwo HR, rekrutacja, zarządzanie i marketing.  Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty: 
 • Doradztwo zawodowe
 • Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego
 • Obszary pracy coachingowej
 • Zadania doradcy zawodowego w zależności od potrzeb klientów
 • Aktywizacja zawodowa osób  z niepełnosprawnością
 • Podstawy prawne w doradztwie zawodowym
 
 • Metody pracy z grupą
 • Techniki pracy trenera
 • Analiza rynku pracy
 • Instytucje rynku pracy , elastyczne formy zatrudnienia
 • Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracowników
 • Ocena i rozwój kompetencji zawodowych
 
 • Motywowanie i wynagradzanie
 • Strategia i techniki poszukiwania pracy
 • Etyka w coachingu
 • Aspekty prawne w coachingu
 • Superwizja w coachingu
 • Proces w coachingu
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2  semestry.
 • Forma zjazdów : forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.