Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne

Cel studiów: Absolwenci specjalizacji: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne na kierunku Socjologia Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kryminologii, socjologii, psychologii i prawa oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Będą posiadali kompetencje w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem publicznym i logistyki w sytuacjach kryzysowych, problemów społecznych i strategii bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i w UE, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej, zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof i naruszeń porządku publicznego.

Praca zawodowa:

Absolwenci specjalizacji: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne będą mogli podjąć prace w następujących instytucjach :  w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji czy w firmach organizujących imprezy masowe, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Przedmioty specjalizacyjne:
 • Zagadnienia kryminologii i wiktymologii
 • Współczesne zagrożenie terroryzmem
 • Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Technik komunikacji, mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej
 • Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego
 • Analiza występujących zagrożeń jako podstawa planowania działań profilaktycznych -
 • Zagadnienia resocjalizacji
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i środki agresji gospodarczej 
 • Rozwój społeczny i procesy dezorganizacji
 • Zjawiska patologii społecznej

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.