Logistyka w biznesie

Cel studiów: Absolwenci specjalizacji Logistyka w biznesie kierunku Ekonomia w Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej pozyskują wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie logistyki i łańcucha dostaw, centrów logistycznych i ich infrastruktury, logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, stosowania metod i technik zarządzania logistycznego, organizacji i realizacji operacyjnej działalności logistycznej. W ramach specjalności ma miejsce także rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania.

Praca zawodowa:

Specjalizacja Logistyka w biznesie przygotowuje do pracy na  stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji).

Przedmioty specjalizacyjne:
  • Logistyka
  • Projektowanie łańcuchów logistycznych
  • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka zakupów
  • Projektowanie i doskonalenie procesów logistycznych
  • Logistyczna obsługa klienta
  • Mobilny menedżer w logistyce
  • Logistyka w projektach
  • Kompetencje społeczne logistyka

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.