Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIASTACJONARNE I NIESTACJONARNE ! 

 

W roku akademickim 2018/2019 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I-ego stopnia,  na następujące kierunki:

 

Dokumenty przyjmujemy w godzinach pracy dziekanatu:

PONIEDZIAŁKI   -
WTORKI   9:00 - 15:00
ŚRODY   9:00 - 15:00
CZWARTKI   9:00 -15:00
PIĄTKI   10:00 - 16:00

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów [decyduje kolejność zgłoszeń].

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniona  ANKIETA_PERSONALNA(pobierz).doc- formularz dostępny jest także w punktach rekrutacji,
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości na prawach oryginału,
  • 3 fotografie legitymacyjne (zdjęcia muszą być jednakowe i aktualne, format 35x45 mm, podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • kserokopia dowodu osobistego - str. 1 i 2,
  • oryginał dowodu wpłaty wpisowego.
  • 2 koperty z adresem kandydata.

Zgodnie z regulacjami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 r. , (art. 160) Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zawiera umowy o pobieranie nauki ze studentami I roku. Umowa określa najważniejsze prawa i obowiązki zarówno studenta, jak i Uczelni. Zawiera harmonogram płatności na cały okres studiów, zgodny ze złożoną deklaracją kandydata na studia w Ankiecie Personalnej. Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia studiów. Umowa zawierana jest tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu i legitymacji studenckiej.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, a na studiach niestacjonarnych (zaocznych) - 2 dni w tygodniu: soboty (8:30-20:30) i niedziele (8:30-18:30), średnio dwa razy w miesiącu.

Informacji udzielamy pod telefonem:

Liczba miejsc na studia jest ograniczona.

 

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.