Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja na studia licencjackie prowadzona jest od 6 maja 2019  do 27 września 2019 r. Zajęcia rozpoczną się w październiku. 
Na kierunkach obowiązuje kolejność zgłoszeń i limity przyjęć.

Miejsce rekrutacji:

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, ul Dworcowa 7, (100 metrów od dworca PKP)

Tel (058) 672-25-50

e-mail: dziekanat@kpsw.pl

Dokumenty przyjmujemy w godzinach:

PONIEDZIAŁKI   9:00 - 15:00
WTORKI   9:00 - 15:00
ŚRODY   9:00 - 15:00
CZWARTKI   11:00 -17:00
PIĄTKI   9:00 - 15:00

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń).
Ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym lub wybór przedmiotów zdawanych na maturze nie przesadza o przyjęciu na studia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona  ANKIETA_PERSONALNA(pobierz).doc- formularz dostępny jest także w punktach rekrutacji,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości na prawach oryginału,
 • 3 fotografie legitymacyjne (zdjęcia muszą być jednakowe i aktualne, format 35x45 mm, podpisane imieniem i nazwiskiem),
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 koperty z adresem kandydata.

 

Absolwenci szkoł średnich, którzy nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości lub będą mieli poprawkę mogą już teraz dostarczyć  formularz zgłoszeniowy i zarezerwować miejsce na naszej Uczelni.

Oferta edukacyjna:

W roku akademickim 2019/2020 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I-ego stopnia,  na następujące kierunki: Socjologia oraz Ekonomia w ramach których można wybrać jedną z kilkunastu specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne, Doradztwo zawodowe i personalne (Nowość!), Kryminologia z elementami kryminalistyki (Nowość!), Marketing, reklama i nowe media (Nowość!), Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, Coaching i mentoring (Nowość), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kadry i płace (Nowość!), Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (Nowość!), Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (Nowość!), Menager BHP – zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy  (Nowość!), Zarządzanie w logistyce, Zarządzanie projektami (Nowość!) więcej

Specjalność wybieramy na drugim roku studiów.

 • Na studiach dziennych (stacjonarnych)  zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu - od poniedziałku do środy.
 • Na studiach niestacjonarnych (zaocznych)   zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele. Zjazdy raz – maksymalnie dwa razy -  w miesiącu.

Uczelnia przy współpracy ze Powiatem Wejherowskim, Powiatem Puckim, Szpitalem Puckim Sp. z o.o. oraz spółką Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., czyni staranna o reaktywację kierunku Pielęgniarstwo.

Informacji na ten temat udzielmy w siedzibie KPSW - w godzinach  pracy Dziekanatu - telefonicznie lub odpowiadając na e-maile.

Opłaty za studia

KPSW preferuje jasny, prosty i uczciwy sposób płatności za studia: przy opłacie semestralnej za każdy semestr płacisz tyle samo. Bez niespodzianek, zmian, ukrytych opłat.

Istnieje również możliwość rozbicia rocznego czesnego na 12 równych rat więcej

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Uczelnia nie pobiera opłat za egzaminy poprawkowe w trakcie studiów.

Stypendia – czyli … studiuj za darmo!

KPSW rok rocznie otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów.

W roku akademickim 2018/19 każdy student Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, który spełnia określone kryteria, otrzymuje stypendium:

 • Socjalne 600 zł miesięcznie  – dochód netto w gospodarstwie domowym na osobę do 1050 zł / miesięcznie
 • Specjalne w zależności od stopnia niepełnosprawności:
  • Lekki 300 zł / miesięcznie
  • Znaczny 500 zł / miesięcznie
 • Rektora dla najlepszych studentów -  300 – 400 zł / miesięcznie w zależności od średniej ocen. 
 • Zapomoga - 800 zł. 

Uwaga ! stypendia można łączyć.

Liczne grono naszych studentów może się pochwalić otrzymywaniem dwóch stypendiów jednocześnie. Są również przypadki

(jednostkowe) otrzymywania trzech stypendiów.

Bonifikaty:

Sprawdź, czy możesz liczyć na zniżkę!

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza następujące bonifikaty :

a. Bonifikata "Ekipa z pracy"

Bonifikata w wysokości 10%  czesnego dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.

b. Bonifikata "Rodzinna"

Bonifikata w wysokości 15% czesnego dla osób, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest  już studentem studiów I-go stopnia w KPSW.

c. Bonifikata "Służby Mundurowe"

Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Służba Ochrony Państwa, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna.

d.  "Wolontariusz"

Bonifikata w wysokości 10% czesnego  dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.

e. Bonifikata "Sportowiec"

Bonifikata w wysokości  10%  dla członków klubów sportowych.

Wszystkie  bonifikaty dotyczą czesnego w I roku studiów.

Bonifikaty się nie łączą.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.