Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIASTACJONARNE I NIESTACJONARNE  !

 

Promocja : wpisowe 0 zł ! 

 

W roku akademickim 2019/2020 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I-ego stopnia,  na następujące kierunki:

Studentem KPSW może zostać osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów [decyduje kolejność zgłoszeń].

Miejsce rekrutacji:

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, ul Dworcowa 7, (100 metrów od dworca PKP)

Tel (058) 672-25-50

e-mail: dziekanat@kpsw.pl

Dokumenty przyjmujemy w godzinach:

PONIEDZIAŁKI   nieczynne
WTORKI   8:30 - 15:30
ŚRODY   8:30 - 15:30
CZWARTKI   8:30 - 15:00
PIĄTKI   8:30 - 15:30
 

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza następujące bonifikaty:

a. Bonifikata "Ekipa z pracy"
Bonifikata w wysokości 10 % dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.
b. Bonifikata "Rodzinna"
Bonifikata w wysokości 15%  dla osób, których członek rodziny tj. ojciec matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest  już studentem studiów I-go stopnia.
c. Bonifikata "Służby Mundurowe"
Bonifikata w wysokości 10% dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne.
d. Bonifikata "Wolontariusz"
Bonifikata w wysokości 10%  dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.
e. Bonifikata "Sportowiec"
Bonifikata w wysokości  10%  dla członków klubów sportowych.

Wszystkie  bonifikaty dotyczą czesnego w I roku studiów.
Bonifikaty się nie łączą.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniona ANKIETA PERSONALNA (pobierz) - formularz dostępny jest także w punktach rekrutacji,
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości na prawach oryginału,
  • 3 fotografie legitymacyjne (zdjęcia muszą być jednakowe i aktualne, format 35x45 mm, podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • kserokopia dowodu osobistego - str. 1 i 2,
  • oryginał dowodu wpłaty wpisowego.
  • 2 koperty z adresem kandydata.

Zgodnie z regulacjami ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 r. , (art. 160) Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zawiera umowy o pobieranie nauki ze studentami I roku. Umowa określa najważniejsze prawa i obowiązki zarówno studenta, jak i Uczelni. Zawiera harmonogram płatności na cały okres studiów, zgodny ze złożoną deklaracją kandydata na studia w Ankiecie Personalnej. Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia studiów. Umowa zawierana jest tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu i legitymacji studenckiej.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, a na studiach niestacjonarnych (zaocznych) - 2 dni w tygodniu: soboty (8:30-20:30) i niedziele (8:30-18:30), średnio dwa razy w miesiącu.

Informacji udzielamy pod telefonem:

Liczba miejsc na studia jest ograniczona.

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.