Zarządzanie nieruchomościami

Program studiów podyplomowych jest zgodny z minimum programowym określonym
przez  Ministerstwo Infrastruktury.

Charakterystyka studiów

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr). Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami. Studia trwają dwa semestry, bloki tematyczne z zakresu m.in. ekonomii, finansów, prawa, gospodarki nieruchomościami, psychologii i marketingu.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami w ramach studiów są nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz doświadczeni licencjonowani zarządcy nieruchomościami.

Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • za rok z góry – 2650zł
  • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
  • w 10 ratach miesięcznych – 290 zł/ rata
  • opłata wpisowa 100 zł.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu półrocznych praktyk zawodowych absolwent może ubiegać się bez egzaminu o nadanie przez ministra Infrastruktury licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, która upoważnia do samodzielnego wykonywania tego zawodu.

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zapewnia pomoc w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Czas trwania
  • 288 godzin – 2 semestry
Program

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84godz.)

1. Część ogólna prawa cywilnego
2. Podstawy prawa rzeczowego.
3. Podstawy prawa zobowiązań
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
6. Źródła informacji o nieruchomościach
7. Gospodarka przestrzenna
8. Gospodarka nieruchomościami
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
11. Ochrona danych osobowych
12. Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (44 godz.)

1. Podstawy ekonomii
2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
4. Elementy finansów i bankowości
5. Podstawy matematyki finansowej
6. Podstawy statystyki i ekonometrii
7. Elementy rachunkowości
8. Elementy planowania i kalkulacji kosztów

III. Podstawy wiedzy technicznej (42 godz.)

1. Podstawy budownictwa
2. Przegląd technologii w budownictwie
3. Proces inwestycyjny w budownictwie
4. Eksploatacja nieruchomości
5. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
6. Przeglądy techniczne i remonty
7. Podstawy kosztorysowania

IV. Zarządca Nieruchomości (8 godz.)

1. Status prawny zarządcy nieruchomości
2. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

V. Zarządzanie Nieruchomościami (84 godz.)

1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
2. Umowa o zarządzanie nieruchomością
3. Plan zarządzania nieruchomością
4. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
5. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
6. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
7. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnym
8. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

VI. Umiejętności interdyscyplinarne (16 godz.)

1. Rzeczoznawstwo majątkowe -wybrane zagadnienia
2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-wybrane zagadnienia
3. Doradztwo na rynku nieruchomości
4. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji.

VII. Seminaria dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Ogółem: 288 godz.

Program studiów podyplomowych zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. 2010 nr 117, poz. 786)

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu „Zarządzanie nieruchomościami”  zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011.

Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50
kom. 509 076 209

email: biurorektora@kpsw.pl

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.