Diagnoza i terapia pedagogiczna

Nowość! 
Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna  są dedykowane dla słuchaczy, którzy w chcą nabyć  praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści - praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjologia, socjoterapia, coaching. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza warunków rozwoju dziecka w rodzinie
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Elementy logopedii
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu
 • Diagnoza i terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Alternatywne metody pracy terapeutycznej
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.