Negocjacje i mediacje

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak szkolenia, doradztwo HR, rekrutacja, zarządzanie i marketing oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Zajęcia podzielone są na 4 bloki tematyczne:

1. Komunikacja interpersonalna

Wiedza na temat procesu komunikacji międzyludzkiej, poznanie podstawowych technik skutecznej komunikacji i opanowanie najważniejszych umiejętności w tym zakresie są niezbędne dla efektywnej pracy w obszarze negocjacji i mediacji.

2. Umiejętności skutecznego negocjatora i/lub mediatora

Celem zajęć tego bloku jest opanowanie tych obszarów psychologii społecznej, które mają praktyczne zastosowanie podczas negocjacji i mediacji.

3. Negocjacje

Zajęcia bloku 3 kładą nacisk na negocjacje w środowisku biznesowym. Celem zajęć jest poznanie i trening strategii i technik negocjacyjnych oraz prezentacja praktycznych rozwiązań rzeczywistych przypadków.

4. Mediacje

Blok poświęcony mediacjom, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, ukazuje uwarunkowania i praktykę prowadzenia mediacji w konkretnych środowiskach społecznych

Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
  • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
  • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
  • Czas trwania: dwa semestry.
  • Forma zjazdów : forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,
kom. 509 076 209

e-mail: biurorektora@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.