Ekonomia

trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia, tryb: stacjonarne i niestacjonarne

 
Ekonomia małych i średnich przedsiębiorstw
 
   
Logistyka w biznesie
 

Studia na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia małych i średnich przedsiębiorstw  są studiami pierwszego stopnia (zawodowymi), trwającymi 3 lata (6 semestrów), prowadzonymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Powołanie kierunku Ekonomia  w KPSW w Wejherowie to szansa na skonsolidowanie środowiska przedsiębiorców i pracodawców tego regionu wokół uczelni, poprzez podejmowanie tematyki badawczej bezpośrednio powiązanej z gospodarką regionu. 

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej. Rozwój MSP w realny sposób przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy spójności społecznej i gospodarczej. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną role w gospodarce każdego państwa. Stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. Przedsiębiorstwa te stymulują wzrost gospodarczy poprzez aktywizacje procesów innowacyjnych oraz generują nowe miejsca pracy.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.