Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów: Dostarczenie studentom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zaznajomienie ich ze współczesnym podejściem do kierowania personelem. W trakcie studiów przedstawiane są nowoczesne rozwiązania dotyczące metod i technik związanych ze strategicznym wymiarem zarządzania i wykorzystywania potencjału ludzkiego. Studiując na tej specjalności można zdobyć umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania pracowników do organizacji.

Adresaci studiów:
 • osoby zainteresowane problematyką zarządzania zasobami ludzkimi;
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych;
 • osoby chcące podjąć pracę w komórkach personalnych;
 • pracownicy pragnący zmienić swój profil zawodowy;
Praca zawodowa:

Osoby, które ukończą studia socjologiczne ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi, będą mogły podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych lub w charakterze menedżerów, specjalistów ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów efektywności pracy w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi należy do głównych zadań naczelnego kierownictwa, będąc równocześnie kryterium jego kompetencji do kierowania organizacją.

Przedmioty specjalizacyjne:
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Nowoczesne metody organizacji zarządzania
 • Proces rekrutacji i selekcji kadr
 • Prawo pracy
 • Problemy społeczne we współczesnych organizacjach 
 • System motywacji pracowniczej
 • Komunikacja interpersonalna

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.