Samorządność i problemy społeczne

Cel studiów: Studenci są przygotowywani do pracy w instytucjach samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Poznają prawne podstawy samorządności terytorialnej, jej finansowe zaplecze, uczą się zarządzać finansami lokalnymi, korzystać z innych źródeł finansowania (Unia Europejska), negocjować ze społecznościami lokalnymi. Poznają podstawy prawa gospodarczego i zarządzania. Przygotowywani są do pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej i działania samorządów w ramach prawa unijnego, polityki regionalnej,

Absolwenci specjalizacji Samorządność i problemy społeczne oprócz przyswajania ogólnej wiedzy na temat socjologii jako samodzielnej dziedziny i niektórych dziedzin ją wspomagających, zdobędą umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk i procesów społecznych na różnym poziomie zorganizowania społecznego
 • planowania rozwoju regionalnego
 • zasad funkcjonowania instytucji administracji publicznej
 • kreowania i realizowania zadań w obszarze polityki społecznej
 • identyfikowania zjawisk patologii społecznej
 • przygotowywania i przeprowadzania badań społecznych oraz marketingowych
 • korzystania z oprogramowań komputerowych w celu ilościowego opracowywania danych.

 

Przedmioty specjalizacyjne:
 • Wartości w komunikowaniu
 • Społeczność lokalna
 • Zagadnienia rozwoju regionalnego
 • Zbieranie i analiza danych
 • Zagadnienia patologii społecznej
 • Polityka społeczna
 • Stereotyp Polaka - emigranta w kinematografii Polskiej
 • Zagadnienia samorządności
 • Zagadnienia samorządności
 • Pomoc społeczna jako instytucja
 • Przedmioty fakultatywne
 
Praca zawodowa:
 • administracja samorządów terytorialnych
 • administracja państwowa
 • instytucje zajmujące się polityką społeczną,
 • instytucje badań i analiz społecznych
 • organizacje pozarządowe

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.