Resocjalizacja

Cel studiów:

W ramach studiów tej specjalizacji student nabywa wiedzę z zakresu resocjalizacji osób dorosłych. Będzie się uczył jak organizować działania resocjalizacyjne, pomocowe i terapeutyczne dla osób objętych systemem penintencjarystyki. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu oddziaływań profilaktyczno - resocjalizacyjnych wobec osób skazanych, przebywających w środowisku otwartym i zamkniętym. Nabędzie umiejętności dotyczące stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, zagrożonym jednostkom i grupom społecznym. Poszerzy swoje kompetencje społeczne w obszarach  komunikacji interpersonalnej i profesjonalnej współpracy ze specjalistami z zakresu pracy resocjalizacyjnej, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania profilaktyczno-resocjalizacyjne.

W ramach wybranych case studies zapozna się z technikami diagnozy zaburzeń socjalizacyjnych. Rozwinie umiejętności rozpoznawania specyficznych patologii społecznych, przyczyn przestępczości i form opieki terapeutycznej dorosłych. W konsultacji z ekspertami dowie się jak funkcjonują instytucje resortu sprawiedliwości, systemu penitencjarnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Praca zawodowa:
 • świetlice socjoterapeutyczne,
 • zakłady poprawcze
 • schroniska dla nieletnich
 • ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • ośrodki wsparcia

po przejściu odpowiednich procedur wewnętrznych:

 • instytucje kontroli społecznej (Policja, Służba Więzienna)
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości (Kuratoria sądowe)
Przedmioty specjalizacyjne:
 • Patologie społeczne
 • Teorie przyczyn i skutków przestępczości
 • Instytucje resocjalizacyjne
 • Psychoterapia i socjoterapia
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Komunikacja interpersonalna w sytuacji kryzysowej
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Elementy psychopatologii

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.