Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Nowość! 

Charakterystyka studiów:

Absolwent studiów podyplomowych  Pedagogika korekcyjna jest przygotowany do pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, potrafi analizować i tworzyć dokumentację diagnostyczną, zna i rozumie metodykę zajęć korekcyjno-kompenscyjnych.

 

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (mgr., lic.) oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne,

Podstawa prawna
  • Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

  • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści terapeuci z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjoterapia  oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane zagadnienia:

Pedagogiczne postępowanie wobec dziecka i ucznia z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się 

Zasady prowadzenia dokumentacji diagnostycznej

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Metodyczne aspekty współ[pracy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i specjalistami 

Działania profilaktyczne zapobiegające  trudnościom w uczeniu się 

 

Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • w trzech ratach semestralnych - 1500 zł/ semestr

  • w 15 ratach miesięcznych – 300 zł/ rata

  • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

 

Organizacja studiów:
  • Czas trwania: trzy semestry.

  • Forma zjazdów : forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

 
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

 

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

 

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.