Edukacja włączająca

Charakterystyka studiów

Absolwent studiów podyplomowych  Edukacja włączająca zna i rozumie pojęcia edukacji integracyjnej, włączającej i ogólnodostępnej., podstawy i konsekwencje procesu wykluczania. Koncepcje wspólnych i swoistych potrzeb dzieci i uczniów w tym zakresie.

 

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (mgr., lic.), oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne,

 

Podstawa prawna
 • Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

 

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści terapeuci z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, socjoterapia, logopedia oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane zagadnienia:

 

 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
 • Programy wychowawcze  w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Organizacja edukacji włączającej

  

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr

 • w 15 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata

 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

 

 
Organizacja studiów
 • Czas trwania: trzy semestry.

 • Forma zjazdów : forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

 
Informacje i zgłoszenia

tel. 58 672 25 50, dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.