Podatki i doradztwo podatkowe

Nowość! 
Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo i doradztwo podatkowe w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr), które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz dla pracowników komórek rachunkowo-podatkowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art. 160 (Dz. U. 2018 poz 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak doradztwo podatkowe, prawo, zarządzanie oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Źródła i wykładnia prawa 
 • Systemy podatkowe 
 • Zobowiązania podatkowe i ordynacja 
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatki lokalne, opłaty skarbowe
 • Postępowanie administracyjne 
 • Międzynarodowe prawo podatkowe 
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Rachunkowość 
 • Prawo karne skarbowe 
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 • Podatek dochodowy od osób prawnych 
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa 
 • Ewidencja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Analiza podatkowa 
 • Pisanie pism odwoławczych 
 • Przepisy o doradztwie podatkowym 
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1600 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 320 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.