Zarządzanie innowacjami

Nowość! 
Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie Innowacjami w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie skupiają się na przekazaniu praktycznej wiedzy dotyczącej sposobów zarządzania innowacjami w tworzeniu strategicznych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, mgr), które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, bądź pracują na własnych rachunek i chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia dają możliwość poznania i nabycia podstawowych umiejętności stosowania metod twórczego myślenia w projektowaniu innowacji marketingowych, produktowych, procesowych i organizacyjnych. Przydatnych dla kadry kierowniczej i specjalistów ds. marketingu, sprzedaży, produkcji czy logistyki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art 160. (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Ponadto specjaliści w dziedzinach marketingu, organizacji pracy, organizacji produkcji czy logistyki, a także specjaliści HR Buissnes Partner.

Wybrane przedmioty:
 • Innowacje w procesie zarządzania strategicznego i tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
 • Profil wiedzy i umiejętności innowatora w przedsiębiorstwie.
 • Innowacje i procesy innowacyjne.
 • Model oceny innowacyjności przedsiębiorstwa.
 • Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie.
 • Nowoczesne metody doskonalenia jakości.
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi z uwzględnieniem projektów finansowanych z funduszy krajowych i UE.
 • Metody i techniki ewaluacji projektów innowacyjnych.
 • Informatykę w zarządzaniu przedsięwzięciami innowacyjnymi.
 • Prawo własności przemysłowej. Zasady patentowania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.
 • Proces twórczy. Metody asocjacyjne w poszukiwaniu twórczych rozwiązań.
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1600 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 320 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.