Rachunkowość i controlling finansów

Nowość! 
Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość i controlling finansów w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Słuchacze uzyskają dostęp do narzędzi pozwalających na planowanie i kontrolę działań organizacji biznesowych i instytucji administracji tak, aby maksymalizować ich efektywność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Wiedza zdobyta w trakcie tych studiów pozwoli nie tylko podnieść wyniki przedsiębiorstw, ale stanowi także podstawę do rozwoju zawodowego absolwentów. Kierunek adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr), pracowników działów finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art 160. (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak doradztwo podatkowe, rachunkowość, audytoring oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Controlling funkcyjny
 • Controlling operacyjny
 • Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego
 • Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego
 • Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • Koszt kapitału
 • Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym
 • Grupy kapitałowe
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1600 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 320 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu : sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.