Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Nowość! 
Charakterystyka kierunku

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim lub licencjackim, absolwentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauczania zintegrowanego i przedszkolnego oraz dla absolwentów innych kierunków legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.

Słuchacz podczas studiów nabędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz w miarę możliwości niwelowania ich poprzez zastosowanie różnych rodzajów rehabilitacji i fizykoterapii. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zająć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej poszerzoną o elementy fizjoterapii. Program studiów- gimnastyka korekcyjna obejmuje treści interdyscyplinarne z zakresu: anatomii, biologii, pedagogiki, psychologii czy fizykoterapii.

Podstawa prawna
 • Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 1575 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Rozporządzenie  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży
 • Podstawy teoretycznych postępowania korekcyjnego
 • Metody oceny postawy ciała
 • Metodyki nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Korektywy w grupach poza ortopedycznych
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychologii klinicznej
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w trzech ratach semestralnych - 1300 zł/ semestr
 • w 15 ratach miesięcznych – 260 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.