Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowość! 

Charakterystyka kierunku

Studia adresowane są do osób pełniących funkcje zarządcze lub kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi oraz do pracowników działów personalnych, szkoleniowców, doradców, pragnących ugruntować i pogłębić swoją wiedzę, a także do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art 160 (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak szkolenia, doradztwo HR, rekrutacja, zarządzanie i marketing oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Budowanie zespołu
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Coaching jako styl zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą
 • Asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
 • Rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych
 • Zarządzanie skoncentrowane na rezultat
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.