Zarządzanie w służbie zdrowia

Nowość! 

Charakterystyka kierunku

Celem studiów je przygotowanie do zarządzania różnymi jednostkami organizacyjnymi w infrastrukturze ochrony zdrowia, poprzez dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją, ekonomiki i finansów, promocji zdrowia i zarządzania programem zdrowotnym. Uczestnikami studiów byli i mogą być osoby, które zarządzają jednostkami ochrony zdrowia lub są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, a także w administracji samorządowej i rządowej, ubezpieczeniowej oraz zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami związanymi ze służbą zdrowia. Studia są też ciekawą  ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art 160 (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy -  z takich dziedzin jak: prawo, finanse i rachunkowość,  zarządzanie i marketing, nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Wybrane przedmioty:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i zasobami materialnymi
 • Zarządzanie programami zdrowotnymi
 • Negocjacje i mediacje
 • Rachunkowość i finanse w jednostkach/organizacjach opieki zdrowotnej
 • Marketing jednostki opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zadania
 • Zarządzanie i komunikacja na rynku usług medycznych
 • Prawne aspekty zarządzania podmiotem medycznym
 • Certyfikacja i akredytacja w sferze świadczeń zdrowotnych
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 280 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.