Zarządzanie projektami

Nowość! 
Charakterystyka kierunku

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Studia przeznaczone są dla osób chcących związać swoją zawodową przyszłość z dziedziną zarządzania projektami.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art 160 (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak Zarządzanie projektami, Coaching, Prawo, Finanse i rachunkowość - praktycy z certyfikatami IPMA oraz PMI a także autoryzowani/akredytowani trenerzy IPMA oraz PMI.

Wybrane przedmioty:
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami 
 • Metody operacyjnego zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami - MPBok i Prince2
 • Metodyki klasy Agile project management
 • Ocena efektywności projektów
 • Aspekty prawne w zarządzaniu projektami
 • Budżetowanie i kontrola realizacji projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym - narzędzia kierownika projektu
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami - MS Project
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1600 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 320 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.