Kosmetologia

Nowość! 
Charakterystyka kierunku

Studia podyplomowe ”Kosmetologia” w Kaszubsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie trwają dwa semestry. Kierowane są do wszystkich osób chcących zdobyć umiejętności z zakresu kosmetologii oraz posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata. Uwaga! Do uczestnictwa w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów okołomedycznych! Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z najnowszą wiedzą i uzyskają niezbędne umiejętności pomagające w codziennej pracy w branży kosmetycznej i estetycznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art. 160 (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Wybrane przedmioty:
 • Kosmetologia właściwa
 • Pracownia kosmetologii
 • Dermatologia
 • Ustawodawstwo kosmetyczne
 • Marketing produktu kosmetycznego
 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Fizjologia z patofizjologią
 • Chemia organiczna i nieorganiczna
 • Higiena i prewencja zakażeń
 • Podstawy dietetyki i suplementacji
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1500 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 300 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.