Dietetyka i zdrowe żywienie

Nowość! 
Charakterystyka kierunku

Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia odpowiadają na bieżące potrzeby rynkowe w zakresie usług dietetycznych. Oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) Uwaga! Do uczestnictwa w studiach nie jest wymagane ukończenie studiów okołomedycznych! Wzrastająca samoświadomość społeczeństwa w zakresie zdrowego odżywiania oraz moda na prowadzenie zdrowego trybu życia wymaga dobrze wykwalifikowanych specjalistów z zakresu dietetyki. Studia na Kaszubsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie oraz nasza profesjonalna kadra praktyków daje gwarancję zdobycia szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad odżywiania.

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia na studiach z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, dyplomowanych dietetyków, lekarzy, trenerów i osób zajmujących się dietetyką na co dzień.

Wybrane przedmioty:
 • Podstawy dietetyki kliniczne
 • Klasyfikacja diet i ich zastosowanie
 • Różnorodność diet na świecie. Kuchnie świata
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Technologia przygotowania potraw - teoria
 • Podstawy suplementacji
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Zasady układania jadłospisu
 • Planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Ocena stanu żywienia, ocena stanu odżywienia i rozpoznanie niedożywienia
 • Prowadzenie edukacji żywieniowej
Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

 • w dwóch ratach semestralnych - 1500 zł/ semestr
 • w 10 ratach miesięcznych – 300 zł/ rata
 • opłata wpisowa 100 zł.

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów:
 • Czas trwania: 2 semestry.
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)
Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,

dziekanat@kpsw.pl

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.