•  

  userfiles/kpswpl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/6.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/7.jpg

   

 

 

 

Spotkanie organizacyjne obejmujące wręczenie studentom Socjologii i Ekonomii, indeksów, legitymacji studenckich, planów studiów oraz podpisanie umów pomiędzy Uczelnią a studentem odbędzie się dnia  02 października 2014 r., o godzinie 15.30 w Sali 6/7 w budynku Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie przy ulicy Dworcowej 7.

 Obecność obowiązkowa


 Nadal trwa rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 na kierunki:

Socjologia

Ekonomia

Pielęgniarstwo  

Promocja wpisowego 100 zl.

Dokumenty przyjmujemy do dnia 28 września br. w pokoju nr 1.

Zapraszamy !


Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji oraz toku studiów udziela Dziekanat pokój nr 1,

tel 58 672-25-50,
e-mail dziekanat @kpsw.pl


Uczelnia oferuje  wynajem sal szkoleniowych i pomieszczeń konferencyjnych

w siedzibie naszej Uczelni. Zapewniamy atrakcyjne  warunki do prowadzenia szkoleń, kursów oraz konferencji.

Sale są wyposażone w projektory multimedialne oraz inny sprzęt audiowizualny.

 informacje tel. 58 672 2550 oraz e-mail  sekretariat@kpsw.pl