•  

  userfiles/kpswpl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/kpswpl/top/6.jpg

   

 

 

Życzenia rodzinnych, pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
całej Społeczności Akademickiej
oraz wszystkim pracownikom
Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej
składają

Władze Uczelni


Wszelkich informacji dotyczacych rekrutacji i toku studiów w naszej uczelni udziela Dziekanat.  Tel. (58) 672-25-50


 KIERUNKI STUDIÓW


Socjologia


Ochrona środowiska

 


Pielęgniarstwo


Ekonomia


 


 Nowa książka przygotowana przez Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą:

Ochrona wybrzeża w polityce morskiej państwa