Negocjacje i mediacje

Charakterystyka studiów

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr). Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak szkolenia, doradztwo HR, rekrutacja, zarządzanie i marketing oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena:

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

  • za rok z góry – 2650zł
  • w dwóch ratach semestralnych - 1400 zł/ semestr
  • w 10 ratach miesięcznych – 290 zł/ rata
  • opłata wpisowa 100 zł.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Negocjacji i mediacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011.

Informacja i zgłoszenia:

tel. 58 672 25 50,
kom. 509 076 209

e-mail: biurorektora@kpsw.pl

PROGRAM

Program obejmuje 13 przedmiotów w łącznym wymiarze 206 h lekcyjnych w cyklu 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone będą w grupach do 30 osób (zajęcia warsztatowe w grupach do 15 osób).

Zajęcia podzielone są na 4 bloki tematyczne:

1. Komunikacja interpersonalna

Wiedza na temat procesu komunikacji międzyludzkiej, poznanie podstawowych technik skutecznej komunikacji i opanowanie najważniejszych umiejętności w tym zakresie są niezbędne dla efektywnej pracy w obszarze negocjacji i mediacji.

2. Umiejętności skutecznego negocjatora i/lub mediatora

Celem zajęć tego bloku jest opanowanie tych obszarów psychologii społecznej, które mają praktyczne zastosowanie podczas negocjacji i mediacji.

3. Negocjacje

Zajęcia bloku 3 kładą nacisk na negocjacje w środowisku biznesowym. Celem zajęć jest poznanie i trening strategii i technik negocjacyjnych oraz prezentacja praktycznych rozwiązań rzeczywistych przypadków.

4. Mediacje

Blok poświęcony mediacjom, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, ukazuje uwarunkowania i praktykę prowadzenia mediacji w konkretnych środowiskach społecznych

Wykaz przedmiotów:

1 (1) Skuteczna komunikacja interpersonalna - 28  h

2 (2) Zarządzanie konfliktem i kontrola emocji – 26 h

3 (2) Techniki wywierania wpływu i język perswazji – 18 h

4 (2) Asertywność. Trening asertywności – 18 h (w tym 10 h warsztatów)

5 (3) Podstawy prawa cywilnego i handlowego – 8 h

6 (3) Strategie, metody i techniki prowadzenia negocjacji – 18 h (w tym 10 h warsztatów)

7 (3) Negocjacje handlowe – 10 h

8 (3) Praktyka negocjacji w biznesie – 8 h

9 (4) Podstawy prawa karnego i rodzinnego – 8 h

10 (4) Przygotowanie do prowadzenia mediacji – 10 h

11 (4) Mediacje w środowisku szkolnym – 18 h

12 (4) Mediacje w terapii rodzinnej – 18 h

13 (4) Negocjacje i mediacje w pracy policji – 18 h

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.